fbpx
Записатись

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

веб-сайтом https://www.sens.lviv.ua/  

(ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

Приймаючи публічну оферту, Ви (як Користувач) погоджуєтесь зі всіма викладеними нижче умовами і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення щодо користування веб-сайтом https://www.sens.lviv.ua/

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ЩОДО КОРИСТУВАННЯ веб-сайтом https://www.sens.lviv.ua/

Даний договір публічної оферти укладено між товариством з обмеженою відповідальністю "ПСИХОЛОГІЧНА СТУДІЯ "СЕНС" (далі – Правовласник, Виконавець) і користувачами веб-сайту https://www.sens.lviv.ua/ (далі – Користувач), разом у тексті – Сторони, окремо Сторона, про надання послуг (далі – Договір) на визначених у ньому умовах користування веб-сайтом.

Ця публічна оферта містить ознаки публічного договору та договору приєднання – умови викладені в стандартній та незмінній для усіх Користувачів формі. Використовуючи веб-сайт https://www.sens.lviv.ua/, Користувачі підтверджують, що ознайомлені та погоджуються з усіма положеннями цієї публічної оферти.

Користувачі не можуть пропонувати свої умови до цієї публічної оферти.

До відносин Користувачів і Правовласника (Виконавця) застосовуються положення ст. 633 та ст. 634 Цивільного кодексу України щодо публічного договору та договору приєднання.

Приєднанням до цього Договору вважатимуться конклюдентні дії щодо використання веб-сайту https://www.sens.lviv.ua/, щодо надання даних на веб-сайті https://www.sens.lviv.ua/ та/або вчинення інших дій, передбачених цими правилами (публічною офертою), які трактуються як приєднання до цієї публічної оферти. У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.

Приєднання до цього Договору засвідчує повне визнання Користувачем Умов користування веб-сайтом.

Умови користування веб-сайтом https://www.sens.lviv.ua/

Ці умови користування розроблено Правовласником для Користувачів з метою надання Користувачеві послуг щодо використання веб-сайту, а також послуг, які пропонуються для продажу, рекламуються, описуються на веб-сайті https://www.sens.lviv.ua/.

Основні поняття

Сторони – Користувач і Правовласник.

Студія - "ПСИХОЛОГІЧНА СТУДІЯ "СЕНС".

Користувач – це фізична особа, яка користується веб-сайтом https://www.sens.lviv.ua/, прийнявши умови цієї публічної оферти.

Правовласник веб-сайту (Виконавець, Студія) – це власник доменного імені https://www.sens.lviv.ua/. Власником доменного імені є Товариство з обмеженою відповідальністю "ПСИХОЛОГІЧНА СТУДІЯ "СЕНС", зареєстроване відповідно до чинного законодавства України. Місцезнаходження товариства: Україна, 79059, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ЩУРАТА, будинок 7, квартира 46.

Веб-сайт - https://www.sens.lviv.ua/, на якому міститься інформація про ПСИХОЛОГІЧНУ СТУДІЮ "СЕНС", про послуги, які нею надаються, про напрямки роботи психологів Студії, про спеціалістів, які надають ці послуги, і спеціалізацію цих спеціалістів, про психологічні програми, які пропонуються Студією (для дітей, для підлітків, для дорослих); про вартість послуг, які надаються Студією.

Мета користування веб-сайтом Користувачем – отримання інформації про психологічну студію «СЕНС», про послуги, які вона надає, про фахівців, які надають ці послуги, отримання доступу до іншої інформації, яка є на веб-сайті https://www.sens.lviv.ua/.

Послуги, які надає Правовласник (які пропонуються до продажу, рекламуються на веб-сайті) - психолог онлайн; індивідуальна консультація; сімейний психолог; дитячий психолог; консультація сексолога; групова психотерапія; соціальний проект; інші види консультаційних послуг. Після користування веб-сайтом Користувач має змогу обрати послуги, які він бажає замовити у Правовласника. Користувача не можна примусити обрати ту чи іншу послугу.

Інші терміни та поняття застосовуються відповідно до положень чинного законодавства України.

використання веб-сайту користувачем

Користувач, користуючись веб-сайтом, погоджується на вказані Умови користування в цілому в редакції на момент користування веб-сайтом. У подальшому Правовласник залишає за собою право оновлювати Умови користування в будь-який час без попередження Користувача. Актуальну редакцію Умов користування користувач може переглянути, натиснувши гіпертекстове посилання "Умови користування", що розташоване на веб-сайті https://www.sens.lviv.ua/. Змінені Правовласником Умови користування визнаються і виконуються Користувачем. Якщо Користувач продовжує користуватись веб-сайтом після зміни Умов користування, це трактується як згода Користувача з новою редакцією Умов користування. У разі незгоди Користувача з новою редакцією Умов користування він має право припинити користування веб-сайтом.

Умови користування є договором приєднання. Користувач не може пропонувати свої зміни до Умов користування. До відносин Сторін застосовуються положення цивільного законодавства України щодо договору приєднання.

На веб-сайті користувач має право на використання форми зворотного зв'язку для запису на консультацію чи для задавання питання.

Користувач, який не погоджується з цими Умовами користування, не має права користуватися веб-сайтом.

Правовласник гарантує:

       безперебійну роботу веб-сайту;

       роботу веб-сайту без помилок.

У разі виявлення технічних збоїв у роботі веб-сайту Правовласник вживає заходів для їх усунення.

Веб-сайт призначений для особистого використання його Користувачем для задоволення особистих потреб, для пошуку інформації про послуги, про які вказано на веб-сайті.

Використання веб-сайту можливе з використанням комп’ютера, ноутбуку, смартфону, планшету, іншого подібного пристрою.

Веб-сайт для можливості його використання вимагає доступу до Інтернету. Обов’язок забезпечити доступ до Інтернету під час використання веб-сайту покладається на Користувача.

ОПЛАТА ПОСЛУГ

Використання веб-сайту https://www.sens.lviv.ua/ здійснюється Користувачем безкоштовно.

РЕКЛАМА

Користувач погоджується, що під час використання веб-сайту може мати місце показ рекламних оголошень. Види реклами визначаються відповідно до закону.

Користувач погоджується, що інформація, надана ним під час користуванням веб-сайтом, може використовуватися Правовласником для підбору та подальшої демонстрації (показу) Користувачам відповідних рекламних пропозицій.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Користувачі погоджуються з тим, що використовують веб-сайт добровільно та на власний ризик. 

Між Правовласником та Користувачами не виникають жодні правовідносини, крім тих, які пов’язані з використанням веб-сайту відповідно до передбачених умовами користування правил.

Правовласник  не несе жодної відповідальності за:

       технічні перебої, помилки у роботі веб-сайту у зв’язку із відсутністю підключення Користувача до мережі Інтернет;

       за втрату даних, зумовлену неправильним використанням веб-сайту Користувачем;

       надання Користувачем доступу до своїх ідентифікаційних даних (логін, пароль, електронний цифровий підпис, електронний ключ тощо) третім особам та за втрату даних, зумовлених доступом третіх осіб до паролю, електронного цифрового підпису тощо Користувача.

Користувачі несуть повну відповідальність відповідно до закону за:

       точність, повноту та достовірність введення даних на веб-сайті, за збереження цих даних;

       дотримання вимог законодавства, яке підлягає застосуванню при використанні Користувачами веб-сайту.

Користувачеві забороняється:

-         намагатися розшифрувати, декомпілювати, розібрати будь-яке програмне забезпечення, яке використовується для функціонування веб-сайту та яке захищене авторським правом;

-         вчиняти інші дії, які суперечать цим Правилам.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Усі спори стосовно використання веб-сайту вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами, а у разі недосягнення згоди – в судовому порядку.

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Виключні майнові права інтелектуальної власності на програмне забезпечення (на веб-сайт) належать Правовласнику.

Весь цифровий контент веб-сайту (змістовне наповнення веб-сайту)  і майнові права на нього належать Правовласнику.

Користувач не має права без письмового дозволу Правовласника здійснювати передрук, перепоширення інформації (цифрового контенту), що розміщена на веб-сайті, не має права здійснювати інтерактивне надання доступу до цифрового контенту публіці та не має права використовувати інші способи доведення до загального відома публіки цієї інформації.

Використання веб-сайту Користувачем не зумовлює виникнення жодних майнових авторських та/або суміжних прав на цифровий контент веб-сайту у Користувача.

Використання веб-сайту Користувачами здійснюється лише в межах, що визначені цими Умовами, та чинним законодавством про інтелектуальну власність.

Будь-яке відтворення або розповсюдження інформації (цифрового контенту) з веб-сайту Користувачами заборонено та карається притягненням Користувача до цивільної, кримінальної та іншої, передбаченої законом відповідальності.

Користувачі визнають та погоджуються, що виключне право на використання комерційного позначення (знака для товарів і послуг) "ПСИХОЛОГІЧНА СТУДІЯ "СЕНС" належить Правовласнику.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Відносини Користувача і Правовласника щодо дотримання умов конфіденційності врегульовані Умовами конфіденційності, які містяться на веб-сайті https://www.sens.lviv.ua/.